Specjalizujemy się w wykonywaniu dokumentacji technicznych branży drogowej. Działalność bazuje na wykształceniu właściciela firmy (mgr inż. budownictwa w specjalności drogi, ulice, lotniska), posiadanych uprawnieniach budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej od 2009 roku oraz kilkunastoletnim doświadczeniu nabytym podczas pracy w biurach projektowych, jak również posiadanym od 2014 r. certyfikacie audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego nadanego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Wykonujemy projekty wielobranżowe we współpracy ze specjalistami branż: elektrycznej, sanitarnej, telekomunikacji, architektonicznej. 

 

PROJEKTY BUDOWLANE I WYKONAWCZE

ORGANIZACJE
RUCHU

ANALIZY
RUCHU

AUDYTY BEZPIECZEŃSTWA
RUCHU DROGOWEGO