Projekty budowlane i wykonawcze

Wykonujemy projekty budowlane, wykonawcze oraz koncepcje układów drogowych. W naszej ofercie znajduje się wykonywanie projektów dróg, ulic, parkingów, placów, chodników, dróg rowerowych, zjazdów indywidualnych i publicznych oraz infrastruktury technicznej przy obiektach handlowych.

Organizacja ruchu

Opracowujemy projekty docelowej organizacji ruchu oraz projekty organizacji ruchu na czas budowy dla wszystkich kategorii dróg, tj. krajowych, wojewódzkich, powiatowych jak i gminnych.

 

Analizy ruchu drogowego

Wykonujemy pomiary ruchu drogowego oraz badania warunków ruchu, opracowujemy analizy wpływu ruchu generowanego przez inwestycje niedrogowe na przyległy układ drogowy.

 

Audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego

Audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego przeprowadzane są w oparciu o posiadany przez właściciela firmy certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego nadany w 2014 r. przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Audyt brd oznacza niezależną, szczegółową, techniczną ocenę cech projektowanej, budowanej, przebudowywanej lub użytkowanej drogi publicznej pod względem bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego przeprowadzamy dla wszystkich kategorii dróg.